Sprovodnik Kablova – KIČMA

Opis: Plastični transporteri kablova, popularno nazvani kičme služe da sprovedu kablove sa poda do dna stola.
Zadovoljavaju visoke estetske i ergonomske zahteve.
Dostupni su u tri boje: bela, siva i crna.